Panorama Sal & Lounge

Bryggerens Krystal Sal

Suite – stor lejlighed (brudesuite)

 

Lille lejlighed (overnatning)

Betingelser for leje af selskabslokaler

1. Generelt

Ydelsen
Der kan lejes følgende lokaler: Panorama Sal & Lounge, Bryggerens Krystal sal, Suite (brudesuite / stor lejlighed) og Lille lejlighed (overnatning) .

Salenes kapacitet er hver på 100 personer.

Ved leje af ovenstående lokaler har man som udgangspunkt  brugsretten til lokalerne fra kl. 08:00 til næste dag kl. 08:00 (se nærmere under afsnit 4 om Nøgler).

Lokalerne indeholder et anretter køkken til opvarmning og anretning af maden (der må ikke laves mad fra bunden). I køkkenet er der ovn, varmeskab, komfur, stort anretterbord og opvaskemaskine.

Lejers ansvar
Lokalerne kan alene lejes af myndige personer.

Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer efter genanskaffelsesprisen.

Betaling
Betaling sker ved fremsendelse af faktura, og der vil ikke ved betaling blive pålagt ekstra gebyrer, ud over den aftalte pris.

Nærmere priser for leje af lokalerne , samt depositum er afhængig er selskabets størrelse og vil fremgå når du påbegynder en booking.

2. Husregler

Foruden ovenstående, skal følgende ordensregler overholdes ved leje af lokalerne:

  • Rygning er ikke tilladt indendørs i lokalerne, men der kan ryges udendørs,
  • Borde og stole må ikke tages med udenfor.
  • Høj musik må ikke finde sted efter kl. 02:00,
  • Der må ikke kastes med ris, kanel, peber mv. indendørs.
  • Leje af brudesuite er forbeholdt brudeparret.

3. Leje og depositum

Booking af lokalerne kan foretages via. nibebryhus.dk , telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Uanset hvorledes lokalerne er booket, er bookingen først gældende når det fulde beløb for leje og depositum er betalt.

Såfremt der ikke sker betaling af leje og depositum ved bookning af lokalerne, anses bookningen for ugyldig, og lokalerne kan lejes ud til anden side.

Fuld tilbagebetaling af depositum efter leje er betinget af, at nærværende lejebetingelser er opfyldt..

Ved aflevering af lokalerne vil udlejer gennemgå lokalerne, og såfremt alt er i orden vil depositummet blive tilbagebetalt senest fem arbejdsdage efter leje af lokalerne.

4. Nøgler

Nøglen til det lejede udleveres af udlejer.

Ved leje af lokalerne har man som udgangspunkt  brugsretten til lokalerne fra kl. 08:00 til næste dag kl. 08:00.  Ændringer hertil kun efter aftale.

Aflevering af nøgle sker ved at lægge nøglen i nærmere anvist postkasse på adressen Bryggen 80, 9240 Nibe.

5. Aflevering af det lejede

De lejede lokaler skal som minimum afleveres i samme stand som ved modtagelse, medmindre andet er aftalt. Dog undtaget herfor slutrengøring, som er indeholdt i lejen.

    • Hvis udlånte nøgler bortkommer, betaler lejer udgifterne til omkodning af nøgler.
    • Lejer må ikke udlevere nøgler til andre, med mindre det sker ifølge aftale med udlejer (lejer skal meddele navn på de/n, nøglen udleveres til).

 

6. Forbrug af el, vand og varme

Som udgangspunkt er forbruget af el, vand og varme medregnet i lejen. Såfremt der forekommer et ekstra stort forbrug af el, vand eller varme ud over hvad der kan forventes, vil der dog blive afregnet et ekstra gebyr.

7. Aflysning

Ved booking af lokalerne er der som forbruger en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra booking/aftalens indgåelse.

Såfremt der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten kan dette ske ved meddelelse herom til udlejer.

Efter modtagelse af meddelelse om, at der gøres brug af fortrydelsesretten, afsendes straks en kvittering herom og indenfor 14 dage tilbagebetales det indbetalte beløb til samme konto som beløbet er modtaget fra. Ved tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fortrydelse modregnes et administrationsgebyr på 500 kr.

Såfremt lokalet bookes mindre end 14 dage før det skal anvendes, kan fortrydelsesretten ikke tages i brug efter lokalet er anvendt, selvom dette ligger indenfor 14-dages fristen.

Efter udløbet af den lovbestemte fortrydelsesret er aftalen endelig, og kan dermed ikke fortrydes.

Såfremt der ønskes tilbagetræden fra aftalen efter udløbet af fortrydelsesretten, men mere end en 45 dage før anvendelse af lokalet, tilbagebetales dog 50 % af lejebetalingen samt depositum. Øvrige lejebetaling tilbagebetales ikke.Ved tilbagetræden fra aftalen mindre end 45 dage før anvendelse af lokalet tilbagebetales lejen ikke  Se dog nedenfor:

8. Aflysning grundet COVID-19 restriktioner

Hvis der grundet Corona  kommer ændringer i forhold til at kunne afholde festen,  kan aflysning ske helt frem til 2 dage før arrangementet. Depositum såvel som bookingleje returnes til kunden. Dog beregner Nibe Bryghus et administrationsgebyr på 1000 DKK

9. Forbehold for ændring

Der tages forbehold for prisændringer, ændring af lejebetingelser og lejemålets tilgængelighed, hvis leje af lokalerne bookes mere end 6 måneder forud.